Arriva-skipet MV “Nor Feeder” solgt til Nederland 

Containerskipet blir overlevert til nye eiere i Nederland i dag.


Containerskipet MV "Nor Feeder" blir overtatt av nye nederlandske eiere i dag. Foto: Arriva

- Det er et fantastisk flott skip med en dyktig besetning som har utført en god jobb for oss i mange år, sier administrerende direktør Sindre Matre i Arriva Shipping. 

Arriva kjøpte MV «Nor Feeder» i 2006, som rederiets første og eneste containerskip. 

Flåten har ellers bestått kun av såkalte selvlossere, skip som med eget utstyr losser selv. 

- Den gang var markedet for frakt med containerskip svært bra, men etter finanskrisen har dette markedet aldri blitt helt friskmeldt, og det har ikke vært økonomisk bærekraftig nok til at vi ønsket å satse videre på denne typen skip, sier Matre. 

Arriva Shipping

  • Etablert i 1972 som Sandfrakt AS.
  • Konsernet hadde i 2016 en omsetning på 270 millioner kroner 
  • Hovedkontor i Ølensvåg og avdelinger i Stavanger og Gdansk 
  •  Selskapet er 100 prosent lokalt eid av Jarle Matre, Norvald Matre, Sindre Matre og Bjørn Ødegård. 
  •  Frakt av betongstilslag, asfalt, kol, koks, kalkstein, tunnelelement, jernmalm, ilmenitt, gjødning, gips, treflis, tømmer og salt utgjør storparten av godset fraktet av Arriva 
  • har i dag 140 ansatte, 125 av disse er mannskap om bord på båtene

Dermed går Arriva tilbake til kjernevirksomheten sin gjennom 45 år, og satser kun på selvlossere.

 - Markedet for selvlossere er mye mer stabilt. Kontraktene, som vi eier selv, er mer forutsigbare, og omfatter konkrete volum for bestemte perioder og strekninger. Og akkurat dette markedet har hatt en oppsving i 2017, og vi opplever veldig god aktivitet, sier Matre.

Les også:


Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips