Borrer seg gjennom Ulriken

Den enorme tunnelbore- maskinen Ulrikke spiser seg gjennom byfjellet mellom Arna og Bergen. Samtidig fylles det fortløpende på med elementer og ferdigbetong til nye Ulriken tunnel.

”Ulrikke” er den største TBM-maskinen brukt til samferdselsprosjekt i Norge.. Foto: Ølen Betong

Ved utgangen av mai var drivingen av nye Ulriken tunnel godt i gang. De 800 første meterne ble sprengt ut på tradisjonell måte, mens resten av tunnelen drives med tunnelboremaskinen (TBM) Ulrikke. 

TBM-maskinen har en diameter på 9,3 meter og driver ca.15 meter daglig. I løpet av høsten 2017 vil Ulrikke få gjennomslag. Fundamentet for skinnene maskinen går på, såkalte invertelementer, er produserte hos Ølen Betong i Sveio, og leveransene er godt i gang. 

 - Vi har produsert 3.850 av disse elementene, som er produkter spesiellaget for dette prosjektet. Det utgjør ca 1.280 trailerlass elementer som skal fraktes fra Sveio til Arna etter hvert som drivingen går fremover. Før sommeren hadde vi levert ca. 75 prosent av totalen, forteller divisjonsleder for element, Geir Arild Søndenå. I tillegg til elementene sørger også Ølen Betong for en leveranse på totalt 80.000 kubikkmeter ferdigbetong til samme prosjekt. 

 - I midten av juni var det levert ca 15.000 kubikk til Ulriken, to tredjedeler av dette er sprøytebetong, resten konstruksjonsbetong, sier Stian Berge, divisjonsleder for ferdigbetong. 

Like før jul bidrog også Ølen Betong til støpingen av dekket til den nye broen til Ulriken tunnel ved Fløen. 67 meter langt og 16,5 meter på det bredeste krevde brodekket 525 kubikkmeter betong som ble støpt i løpet av nærmere 20 timer. Ølen Betong har inngått kontrakter for nærmere 150 millioner kroner på Ulriken-prosjektet hvor Skanska er entreprenør.

Fra kl. 06.00 til kl. 02.00 22.desember 2016 tok betongbilene seg oppgjennom den bratte Kalfarveien boligområdet Fløen med totalt 80 fulle laster til stø- pingen av dekket for den nye jernbanebroen. Foto: Kjartan Madsen/Bane NOR


Folk i vinden
Fem i farten

Sommarvikarar må til mange stader for at dei som jobbar fast skal få ferie. Her er eit knippe sommarvikarar i Vindafjord.

Thomas har hatt sommarjobb hos Berge Sag sidan han var 16, og han er ein av tre vikarar på lageret. - Vi hjelper kundar og gjer klar bestillingar. Det er mest større bestillingar som går ut herfrå til snikkarar og byggeprosjekt, seier Thomas, som også jobbar på lageret i andre feriar. Han har gått tre år på Haugesund Toppidrettsgymnas, og vil studera og jobba frå hausten.
Einar er ein av 21 sommarvikarar. Han starta i jobben 2. mai og skal jobba til 11. august. - Å få sommarjobb i Haugesund er ikkje lett, så eg er glad for å jobba her og bu hos farmor. I dag spenner eg opp selskinn til tørking. Elles legg eg skinn i maskiner, sliper, handkardar og er i våtavdelinga og skjærer vekk fett, seier Einar, som byrjar på vidare utdanning i Oslo som personleg trenar i august.
Solfrid Marie har alt fire års fartstid på bensinstasjonen, og jobbar også kveldar og helger ellers i året. No er det full jobb heile sommaren. - Det er ein kjekk og variert jobb med mange trivelige kundar. Vi lagar det meste av maten, sel oljer og anna til bilen, ryddar og fyller på i hyllene, seier Solfrid Marie, som skal ta seg eit friår etter vidaregåande.
Er ein av fem sommarvikarar i butikken. Ho trivst så godt at ho ikkje har tenkt å ta ferie. - Eg jobbar tre til fem dagar i veka og skal jobba til uti august. Det er nok å gjera på, og dagane går fort. Eg sit mellom anna i kassa, hjelper kunder, fyller på i hyllene og ryddar i butikken, seier Elise. Til hausten held ho fram med lærarstudiar på Stord.
Når Medvind24 stikk innom, har Andreas det travelt med mykje forskjellig i resepsjonen. De første dagane av fellesferien er det her det er mest trong for hjelp. - Når eg er ferdig her, skal eg kjøra truck i to og ei halv veke, seier Andreas. Han var ferdig med VG2 service og samferdsel til sommaren og skal ta påbygg på Lundaneset vgs til hausten.

Tips oss!

Nytt om navn

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send epost
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send epost