Går i gang fra begge sider etter påske 

Framgangen med gang- og sykkelveien mellom Ølen og Ølensvåg holder skjema. Det har skjedd store endringer siden midten av desember, og over påske begynner Risa på det mest omfattende arbeidet fra begge ender. 

Et bilde som veldig godt viser hvor tett på trafikken på E 134 er på anleggsarbeidet. Alle foto: Ellen Marie Hagevik

For de som ikke ferdes langs E 134 mellom Ølen og Ølensvåg så ofte, vil det trolig se ut som prosjektet går framover med sjumilssteg. Når jobben gjøres så tett på den høyt trafikkerte veien, merker også de som kjører der ofte forskjell fra dag til dag. 

- Arbeidet som er gjort til nå er veldig synlig. Nå går vi også i gang for fullt med infrastrukturen. Kummer, ledninger, rør og andre ting som skal graves ned tar tid, og jobben som gjøres vises ikke så godt siden det aller meste blir liggende under bakken, sier Frode Martin Yrke, anleggsleder hos hovedentreprenør Risa. 

Kortere arbeidsdager 

Naboer til veien kommer også tett på anleggsarbeidet, som fører til større endringer på en del av eiendommene. Risa er i gang med en del omlegging av sideveier og oppkjørsler, og flere skal det bli etter påske. Da går også entreprenøren i gang med den mest omfattende delen som er nærmest Ølen og Ølensvåg sentrum. 


- Lokalbefolkningen og alle andre har vært veldig positive underveis, og det setter vi stor pris på. Vi benytter oss også av lokale underleverandører til de fleste jobbene. Fra neste uke legger vi om arbeidstiden noe. Da vil vi jobbe 07.00-17.00 mandag til torsdag i stedet for 07.00-19.00 som i dag. Vi har vel alle kjent på hvor irriterende det er å kjøre i lav fart når man verken ser folk eller maskiner i arbeid. Fartsgrensen vil derfor bli satt opp til 60 km/t på deler av strekningen etter i helger, sier Yrke. 

Ikke alle bryr seg om fartsgrensene 

Fart er en utfordring, og normalt ville det vært 30 eller 40 km/t på et anlegg som ligger så tett til vei som her. Soner med 50 og 60 km/t er derfor for høy fart å regne. Men ikke alle bryr seg om fartsgrensene. 

- Det er veldig mye trafikk langs E 134, og målinger gjort i løpet en uke viser at mer enn 500 biler kjørte over 70 km/t i 50-sonen. Men generelt sett opplever vi at farten har gått noe ned siden oppstarten. Sikkerhet er svært viktig, og vi vil ha alle hele hjem, sier Yrke.

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips