Setter nye teknologimål for framtida

- For å fortsatt være ledende i Norge på innovasjon, kvalitet, produkter og ny teknologi, er det viktig at vi har et felles mål om hva vi skal satse på fremover, mener teknologileder i Ølen Betong, Roar Vigre.

Teknologileder Roar Vigre i Ølen Betong.

8.-9. juni var både Ølen Betongs egne teknologieksperter og ekstern ekspertise samlet for å ruste seg for fremtidens muligheter og utfordringer innen betongteknologi.  I dag betjener ni betongteknologer 27 fabrikker for ferdigbetong og elementer hos Ølen Betong. 

- Vi har stort fokus på betongteknologi. Tre store prosjekter avsluttes i 2017, og allerede er det planlagt 3-4 nye prosjekter i 2018. Flere av dem springer ut fra resultater av prosjektene som avsluttes i år, sier Vigre. 

På teknologisamlingens andre dag deltok flere av Ølen Betongs samarbeidspartnere, og tre av Norges største betongselskap. Deltakerne fikk foredrag om blant annet lavvarmebetong og vinterbetong fra Cemex, nytt produkt fra Normet, ny portal fra Norcem, nye, innovative stoffer fra Mapei og presentasjon av Prosjekt E18 Tvedestrand – Arendal fra Kruse Smith. 

Det ble også informert om reseptoptimalisering, rutiner og prosedyrer, og FoU-prosjekter for Ølen Betongs egne teknologer. Miljøregnskap blir stadig mer vektlagt i prosjekter, påpekte Mie Vold ved Østfoldforskning i sitt foredrag. 

- Jeg lager program som brukes til å vurdere miljø- påvirkninger og ressurseffektiviteten på en byggevare eller et byggverk. Til nå har miljøregnskap stort sett blitt brukt til bygg, men nå merker vi en stadig økende etterspørsel i forhold til vei- og anleggsprosjekter, sier Vold. Utslipp av CO2 har hovedfokus. Utslippene beregnes helt fra råvareuttak, gjennom produksjonsfasen, transport og eventuelle utslipp ved endt bruk. 

Ølen Betong-familien vokser stadig, og det gjør også antallet betongteknologer. Solfrid Vevatne er en av teknologene som betjener anleggene på Vestlandet.

- Ølen Betong har alltid sett fremover i forhold til å dokumentere og miljødeklarere sine produkter. Betong er ikke mitt spesialområde, og jeg lærte mye ved å være med på seminaret. Særlig om utfordringene de har på anlegg og kravene som oppdragsgiverne stiller. Her må vi se på hva vi kan gjøre for å få programmene enda bedre i forhold til anleggsfasen, men også til bruk av avfallsbehandling, sier Vold. 

Rådgiver Morten Engen i Multiconsult satte fokus på samarbeidet mellom aktørene i byggeprosjekter. 

- Ved å øke kunnskapen om et problem, kan rådgivere redusere usikkerhetene i sine beregninger og gjøre prosjekteringen mindre konservativ. Vi har en del å hente på å forbedre beskrivelsene våre. Et tettere samarbeid mellom rådgiver, entreprenør og produsent kan være et skritt på veien. Slike samlinger som dette bidrar til å redusere avstanden mellom aktørene i bransjen og fremme samarbeid om forbedrede løsninger, sier Engen.

Folk i vinden
Fem i farten

Sommarvikarar må til mange stader for at dei som jobbar fast skal få ferie. Her er eit knippe sommarvikarar i Vindafjord.

Thomas har hatt sommarjobb hos Berge Sag sidan han var 16, og han er ein av tre vikarar på lageret. - Vi hjelper kundar og gjer klar bestillingar. Det er mest større bestillingar som går ut herfrå til snikkarar og byggeprosjekt, seier Thomas, som også jobbar på lageret i andre feriar. Han har gått tre år på Haugesund Toppidrettsgymnas, og vil studera og jobba frå hausten.
Einar er ein av 21 sommarvikarar. Han starta i jobben 2. mai og skal jobba til 11. august. - Å få sommarjobb i Haugesund er ikkje lett, så eg er glad for å jobba her og bu hos farmor. I dag spenner eg opp selskinn til tørking. Elles legg eg skinn i maskiner, sliper, handkardar og er i våtavdelinga og skjærer vekk fett, seier Einar, som byrjar på vidare utdanning i Oslo som personleg trenar i august.
Solfrid Marie har alt fire års fartstid på bensinstasjonen, og jobbar også kveldar og helger ellers i året. No er det full jobb heile sommaren. - Det er ein kjekk og variert jobb med mange trivelige kundar. Vi lagar det meste av maten, sel oljer og anna til bilen, ryddar og fyller på i hyllene, seier Solfrid Marie, som skal ta seg eit friår etter vidaregåande.
Er ein av fem sommarvikarar i butikken. Ho trivst så godt at ho ikkje har tenkt å ta ferie. - Eg jobbar tre til fem dagar i veka og skal jobba til uti august. Det er nok å gjera på, og dagane går fort. Eg sit mellom anna i kassa, hjelper kunder, fyller på i hyllene og ryddar i butikken, seier Elise. Til hausten held ho fram med lærarstudiar på Stord.
Når Medvind24 stikk innom, har Andreas det travelt med mykje forskjellig i resepsjonen. De første dagane av fellesferien er det her det er mest trong for hjelp. - Når eg er ferdig her, skal eg kjøra truck i to og ei halv veke, seier Andreas. Han var ferdig med VG2 service og samferdsel til sommaren og skal ta påbygg på Lundaneset vgs til hausten.

Tips oss!

Nytt om navn

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send epost
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send epost