Skal utdanne vindmølle-personell 

Westcon Løfteteknikk trapper opp satsingen sin mot kunder innen vindkraft. Nå skal Westcons høydeekspertise står for opplæring og kursing på Norges største kurssenter for vindmøllepersonell. 


Alt personell som skal arbeide i og på vindmøller må kurses og sertifiseres i henhold internasjonale standarder. I juni ble Westcon Løfteteknikk som eneste norske selskap sertifisert av DNV GL for Global Wind Organisations (GWO) sin standard for sikkert arbeid i høyden på vindmøller. 

Westcon  Løfteteknikk skal bidra med  kursholdere og instruktører til Energy Innovation sitt nye kurssenter i Egersund som skal tilby utdanning og trening i vindmøllebaserte aktiviteter. Foto: Westcon Løfteteknikk. 

Westcon Løfteteknikk har den siste tiden satset tungt mot kunder og nye oppdrag innen vindkraft, og skal i løpet av neste bidra med instruktører, kurs og sertifiseringer til Norges største kurssenter for utdanning og trening innen vindmøllebaserte aktiviteter. Senteret skal etableres i Egersund av Energy Innovation (som snart endrer navn til Norway Wind Hub AS). 

- Etableringen av kurssenteret og samarbeidet med Energy Innovation er en meget spennende mulighet for oss, sier administrerende direktør Karl Johan Jentoft. 

Kompetanse fra olje og gass til vindkraft

Daglig leder i Energy Innovation, Frank Emil Moen, mener at samarbeidet med Westcon Løfteteknikk vil styrke opplæringstilbudet ved det nye kurssenteret. 

- Det er ingen tvil om at det å ha en norsk kursleverandør som Westcon Løfteteknikk er viktig for å gi kundene det best tenkelige utdanningstilbudet. Vi vil kunne utfylle hverandre og gjøre hverandre sterkere. Ekspertisen som Westcon Løfteteknikk sitter på er av stor betydning for kurssenteret, samtidig som vi er en døråpner til nye kunder og markeder for Westcon Løfteteknikk, sier Moen. 

I det nye senteret i Egersund skal alt oppgraderes til BZEE standard som har enda strengere krav til trening og øvelser. Det vil bli live senarioer i treningstårnet med bl.a. strømbrudd og simulert brann.

I løpet av de siste 25 årene har Westcon Løfteteknikk opparbeidet solid kompetanse på arbeid i høyden, tilkomsttekning, fallsikring og løfteutstyr, i tillegg til sertifiseringer og opplæring innen kran og løft. Selskapet har blitt en av Norges ledende aktører i bransjen, og har hovedsakelig levert tjenester og utsyr til kunder innen olje og gassindustrien, som Statoil, Aibel, Det norske og Subsea 7. 

- Teknikkene, utstyret og systemene som brukes på vindmøller er i stor grad mye likt det vi har levert til olje- og gassindustrien, sier kurs- og opplæringsleder Anne Bjørg Helle i Westcon Løfteteknikk.

- Den største forskjellen ved arbeid på vindmøller er at høyden er mye større enn de anleggene vi tidligere har jobbet på. Likevel er dette et marked hvor vi med vår erfaring fra bransjen allerede står godt rustet for nye oppdrag. Vi ser også at svært mange av våre nåværende kunder satser stadig mer på grønn energi og vrir seg mer mot vindkraft. Vi ønsker å gå samme veien som dem, forteller Helle. 

Westcon Løfteteknikk har tradisjonelt levert tjenester og utstyr til kunder innen olje- og gassindustrien. Nå satser de tungt på oppdrag innen vindkraft.  Foto: Westcon Løfteteknikk.

Tilbyr totalpakke 

Samarbeidet med senteret betyr et stort steg for Westcon Løfteteknikk inn i markedet for vindkraft, påpeker Helle videre: 

- Vindkraft er et utrolig spennende marked, hvor vi vil bygge videre på erfaringen vår innen tilkomstteknikk og fallsikring. Vi har i mange år bygd opp kompetanse både med utstyr og tjenester for arbeid i høyden, og nå tar vi denne ekspertisen med inn i en ny bransje som stadig vokser. Vi har hatt stor suksess med totalkonseptet vårt som består av både personell og utleie av utstyr til kunder innen olje, gass og industri. Dette konseptet jobber vi nå med å tilpasse til kunder innen vindkraft, forteller hun. 

Det nye kurssenteret vil tilby utdanning og trening i vindmøllebaserte aktiviteter og vil ha både offentlig undervisningssektor og vindindustrien som kunder. 

- Vi satser tungt på å levere tjenester og utstyr mot vindkraftkunder i sørfylket. Der ser vi at det nå er store prosjekter på gang; allerede er det mange vindmølleparker oppe og går, flere er under bygging, og en rekke parker planlegges. Mulighetene i markedet er mange i tiden som kommer, sier Helle.

Folk i vinden
Fem i farten

Sommarvikarar må til mange stader for at dei som jobbar fast skal få ferie. Her er eit knippe sommarvikarar i Vindafjord.

Thomas har hatt sommarjobb hos Berge Sag sidan han var 16, og han er ein av tre vikarar på lageret. - Vi hjelper kundar og gjer klar bestillingar. Det er mest større bestillingar som går ut herfrå til snikkarar og byggeprosjekt, seier Thomas, som også jobbar på lageret i andre feriar. Han har gått tre år på Haugesund Toppidrettsgymnas, og vil studera og jobba frå hausten.
Einar er ein av 21 sommarvikarar. Han starta i jobben 2. mai og skal jobba til 11. august. - Å få sommarjobb i Haugesund er ikkje lett, så eg er glad for å jobba her og bu hos farmor. I dag spenner eg opp selskinn til tørking. Elles legg eg skinn i maskiner, sliper, handkardar og er i våtavdelinga og skjærer vekk fett, seier Einar, som byrjar på vidare utdanning i Oslo som personleg trenar i august.
Solfrid Marie har alt fire års fartstid på bensinstasjonen, og jobbar også kveldar og helger ellers i året. No er det full jobb heile sommaren. - Det er ein kjekk og variert jobb med mange trivelige kundar. Vi lagar det meste av maten, sel oljer og anna til bilen, ryddar og fyller på i hyllene, seier Solfrid Marie, som skal ta seg eit friår etter vidaregåande.
Er ein av fem sommarvikarar i butikken. Ho trivst så godt at ho ikkje har tenkt å ta ferie. - Eg jobbar tre til fem dagar i veka og skal jobba til uti august. Det er nok å gjera på, og dagane går fort. Eg sit mellom anna i kassa, hjelper kunder, fyller på i hyllene og ryddar i butikken, seier Elise. Til hausten held ho fram med lærarstudiar på Stord.
Når Medvind24 stikk innom, har Andreas det travelt med mykje forskjellig i resepsjonen. De første dagane av fellesferien er det her det er mest trong for hjelp. - Når eg er ferdig her, skal eg kjøra truck i to og ei halv veke, seier Andreas. Han var ferdig med VG2 service og samferdsel til sommaren og skal ta påbygg på Lundaneset vgs til hausten.

Tips oss!

Nytt om navn

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send epost
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send epost