Veksten fortsetter i Ølen Betong

2017 gav ny omsetningsrekord i Ølen Betong, samtidig som betongleverandøren utvidet med flere nye anlegg og produksjonsområder. Nå rigger Ølen Betong seg for flere store oppdrag i årene som kommer, blant annet Rogfast.

Fra Ølen Betongs leveranse til nye E39 mellom Svegatjørn og Hamre i høst. Foto: Marius Stanescu


Ølen Betong AS omsatte for 773 millioner kroner i 2017, sammenlignet med 752 millioner i 2016. Selskapet hadde et resultat før skatt på 55 millioner, mot 56 millioner året før. 

- Vi har hatt god aktivitet på alle anlegg og innenfor alle de tre divisjonene i selskapet, både ferdigbetong, betongvarer og elementer, sier daglig leder Svein Atle Berge. 

Ølen Betong som konsern omsatte for 1 396 millioner kroner i 2017, en økning fra 1 321 millioner i 2016. Resultat for konsernet havnet på 81 millioner mot 71 millioner året før. 

Ølen Betong Gruppen hadde en samlet omsetning på kr 1 454 millioner, og et resultat før skatt på 102 millioner. I 2016 omsatte gruppen for 1 444 millioner kroner og hadde et resultat på 128 millioner. 

Gruppen omfatter de heleide selskapene Ølen Betong AS, Ølen Betong Transport AS, Haugaland Containerservice AS, Fixprofil AS, Nor Aggregates AS og Ølen Betong Murmansk AS. I konsernet inngår også flere deleide selskaper som Sandnes & Jærbetong AS, Ribe Betong AS, Ribes Betongpumping AS og Kirkenes Ferdigbetong AS, i tillegg til flere eiendomsselskaper. 

- Selskapene har gjort store investeringer i nye betongstasjoner og transportutstyr, samt i utvidelse av fabrikker og produksjonsområder. Vi er godt forberedt på å ta på oss nye store og små oppdrag, og ser lyst på årene som kommer, sier Berge.  

I 2017 kjøpte Ølen Betong AS 30 % av aksjene i Sirdal Veibetong AS, og januar 2017 ble Betong Sør sine fabrikker i Arendal, Grimstad og Kristiansand overtatt av Ribe Betong hvor Ølen Betong eier 50 prosent. I januar 2018 samlet eierne av Ølen Betong og Kongsvinger Betong all sin betongvirksomhet innunder Nordic Concrete Group AS (NCG). Til sammen har nå NCG eierinteresser i 43 betongfabrikker over hele Norge. 

- Det er en rekke store prosjekter som skal i gang det neste året, både i Sør- og Midt-Norge. For oss lokalt vil selvfølgelig Rogfast være viktig og ha stort fokus fremover. Dette prosjektet vil kunne sikre god lokal sysselsetting i 4-5 år framover, sier Svein Atle Berge.

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips