Mange Skattefunn i Vindafjord 

Ikke siden 2006 har så mange Vindafjord-bedrifter søkt om og fått godkjent prosjekter for Skattefunn som i 2017. 


Tendensen er den samme over hele landet: Stadig flere søker Skattefunn. - Men med et lavt utgangspunkt er oppvåkningen i Vindafjord ekstra tydelig, sier Larsen. 

Siden 2002 har norske bedrifter hatt mulighet til å søke om skattefradrag på forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) gjennom Skattefunn-ordningen. Ved godkjente prosjekter kan små- og mellomstore bedrifter få 20 % av prosjektkostnadene som  skattefradrag, og store bedrifter 18 prosent. 

Aldri før har så mange Vindafjord-bedrifter søkt Skattefunn som i 2017, og aldri før har så mange av dem fått prosjektene sine godkjente for skattefradrag, sier Kjell Larsen, leder for bedriftsutvikling i Tveit Regnskap. 

- Fra et nærmest null-nivå for fem år siden, og årene før det, ble det i 2017 sendt hele 20 søknader fra 12 bedrifter i Vindafjord. Det er også omtrent en dobling fra 2015 og 2016. Av alle søknadene som kom fra Vindafjord, har hele 13 prosjekter fått innvilget støtte i 2017, sier Larsen. 

Skjerper prosjektet 

Disse fikk godkjent minst en Skattefunnsøknad i 2017:

 • Fatland Ølen AS 
 • Granberg AS 
 • Hatteland Display AS 
 • Jakob Hatteland Computer AS 
 • Knapphus Eiendom AS 
 • Nor Aggregates AS 
 • Terp AS

Jakob Hatteland Computer AS er av Vindafjord-bedriftene som i 2017 fikk uttelling gjennom Skattefunn til to prosjekter.

- Vi driver betydelig teknologiutvikling i forbindelse med ERP-løsningen RamBase. Vi søkte Skattefunn til to av utviklingsprosjektene, og fikk innvilget begge.Vi er allerede i gang med Skattefunn-søknader for nye prosjekter i 2018, sier Karl Inge Stensland, Chief Operations Officer i Hatteland Computer. 

Han mener at Skattefunn ikke bare bidrar med økonomiske fordeler, men at selve søknadsprosessen hjelper bedriften med å skjerpe målsetning og gjennomføring av prosjektet. 

- Selve søknadsprosessen krever at vi må definere helt tydelige mål. Derfor blir vi også nødt til å sette et større fokus på prosjektets målsetning, aktiviteter og milepæler. Skattefunn gir en betydelig økonomisk drahjelp, samtidig som søknaden krever en del arbeid som gjør prosjektene enda mer rustet for god gjennomføring og en sikker målsetning, sier Stensland. 

Økt optimisme 

Kriterier for Skattefunn-godkjenning

 • For å bli godkjent for Skattefunn må prosjektet skape nye kunnskaper eller ferdigheter. 
 • Det kan være nye varer, nye tjenester, nye produksjonsprosesser eller bruk av eksisterende kunnskap til nye områder 
 • Prosjektet må være målrettet og avgrenset. Mål for prosjektet må være tydelig beskrevet og må være målbart i etterkant 
 • Prosjektet må ha en aktivitetsplan som viser aktiviteter og fremdrift i prosjektet 
 • Prosjektet må kunne skilles klart fra bedriften sine normale driftsaktiviteter 
 • Prosjektet må være til nytte for bedriften 

Også nasjonalt er trenden økende. Stadig flere veKriterier for Skattefunn-godkjenning

lger å søke Skattefunn. Larsen tror det er mange faktorer som har bidratt til økningen i Skattefunn-søknader, men mener optimisme i markedet har vært avgjørende for utviklingen det siste året. 

- Skattefunn retter seg inn mot prosjekter som krever en viss investering og risiko. Når stadig flere bedrifter velger å søke, tror jeg dette har sammenheng med at investeringsviljen har tatt seg opp igjen. Dessuten beveger vi oss ofte i flokk, og når man ser at noen har fått godkjenning for sine prosjekt, vil enda flere prøve det samme, sier Larsen. 

Hva skal til? 

- Skattefunn er en veldig ubyråkratisk ordning, og veldig tilgjengelig for store som små bedrifter. Selv om det krever noe arbeid å utforme søknaden, er det ikke noe hokus-pokus å søke om Skattefunn, mener Larsen. 

Med noen få enkle øvelser er man kommet langt: 

- Det første og viktigste du må gjøre er å undersøke om ditt prosjekt oppfyller kriteriene. Når du har undersøkt dette, har du kommet langt. 

- Videre er det viktig at du forklarer tydelig i søknaden din hvordan prosjektet skal bidra til ny kunnskap, og utvikle nye eller bedre varer og tjenester. Her må du også beskrive nøyaktig hvilke aktiviteter prosjektet krever for å gjennomføres: det kan for eksempel være å teste ut nye råvarer til produktet eller gjøre egen forskning rundt en tjeneste.

SkatteFUNN

 • En rettighetsbasert skattefradragsordning, som skal motivere norske bedrifter til å øke satsingen sin på forsking og utvikling 
 • Gjennom Skattefunn kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. 
 • Skatteetaten vurderer og avgjør bedriftens innsendte krav om skattefradrag for Skattefunn-prosjektet, basert på revisorattesterte kostnader knyttet til godkjente og gjennomførte aktiviteter i prosjektet. 
 • Søknader til skattefunn omfatter alle fagområder, men må fokusere på å utvikle el ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften. 
 • For å søke Skattefunn, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret. 
 •  Skattefunn administreres av Norsk forskningsråd i samarbeid med Skatteetaten 

Les mer:

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips