Sjekk kva verdi di bedrift gir til samfunnet! 

Visste du at Autostore skapar verdiar nok til å finansiera 40 hjartetransplantasjonar og 38 lærarar? Eller at  Fatland Ølen bidrar med verdiar som tilsvarer 20 kommunale krisesenter og 84 årsverk i politiet?


Sjekk ut ringvirkninger.dnb.no for å finna ut kva verdiar di bedrift står for. Illustrasjon frå DNB Ringvirkninger. 

I løpet av eit ått bidrar Granberg AS med skattar, avgifter og andre verdiar som tilsvarar 11 lærarårsverk. Ringverknadane av Helgevold Elektro si verksemd tilsvarer mellom anna 15 årsverk i politiet.

- Å starta ei bedrift gir fantastiske ringverknadar i form av indirekte verdiskaping. Bedriftene bidrar ikkje berre direkte med skattar og avgifter, men også med ein ringverknadseffekt gjennom deira kjøp av varer og tenester frå underleverandørar, skriv DNB. 

Og nettopp dette verdibidraget frå private bedrifter har DNB gjennom ringverknadskalkulatoren ringvirkninger.dnb.no sett tal på. 

Kor mange lærarar, politifolk, sjukepleiarar, foreldrepermisjonar, barnehageplassar eller år med høgare utdanning bidrar di bedrift til?

Det kan du finna ut på DNB sin ringverknadskalkulatorFolk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips