Nye milliongaver fra Sparebankstiftelsen

Hvert år deler Sparebankstiftelsen SR-Bank mer enn 30 millioner til samfunnsprosjekter i Rogaland, Hordaland og Agder. 19. august starter ny søknadsrunde. 


Flere hundretalls lokale samfunnsprosjekter har i løpet av de siste årene fått støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank. Mer enn 30 millioner ble delt ut i 2016, og det vil øke for hvert år. Vindafjord idrettslag, Ølen Etne Vindafjord hundeklubb, Ølen Husflidslag, Ølen Skyttarlag, Ungdomsklubben Hippo, Ølen Grendautvalg er noen av de mange lokale organisasjonene som har fått støtte til prosjekter fra stiftelsen. 

I år lanserer også Sparebankstiftelsen SR Bank "For Alle":  - Vi ønsker å støtte lag og organisasjoner som jobber for å inkludere barn og unge som på grunn av familiens økonomi ellers ville hatt vanskeligheter med å delta i fritidstilbudene,   sier  Magne Christiansen i Sparebank 1 SR Bank i Vindafjord

Nå er ny søknadsrunde i gang, og prosjekter som har friluftsliv, samfunnssikkerhet og oppvekstmiljø i fokus har hovedprioritet. 

- Stiftelsen ønsker å være en tilrettelegger for å opprettholde frivilligheten i lokalsamfunnene. Det er mange lag, foreninger og organisasjoner som legger ned et enormt arbeid som kommer alle til gode, om det så gjelder kultur, idrett eller friluftsliv. Dette har stor betydning for gode oppvekstmiljø, aktivitet, folkehelse, integrering og fritidstilbud for oss som bor her. Og derfor vil vi være med å bidra til at disse organisasjonene får muligheten til å utvikle prosjektene sine, sier Magne Christiansen i Sparebank 1 SR Bank i Vindafjord. 

Sparebankstiftelsen SR-Bank er Sparebank 1 SR-Bank sin største eier, og kan disponere overskudd og utdele gaver til prosjekter med allmennyttige formål. 

Stiftelsen har de siste årene delt ut 30 millioner kroner til søkere i Rogaland, Hordaland og Agder. 70 % av disse har gått til prosjekter i Rogaland.

Nytt av året er også «For alle» som er rettet mot lag og organisasjoner som jobber med aktivitetstilbud for barn og unge. 

- Hensikten med «For alle» er å kunne gi midler til organisasjoner som kan tilby aktiviteter til unge og barn som på grunn av økonomi ellers ikke kunne benyttet seg av tilbudet. Det er stadig flere barn som faller utenfor sosiale arenaer på grunn av at familiene ikke har råd til å benytte seg av tilbudene. Dermed kan mange miste tilhørighetsfølelsen og nettverket som følger med ved for eksempel kulturelle eller sportslige aktiviteter. «For alle» skal bidra til at nettopp disse barna og ungdommene skal få muligheten til å bli med uavhengig av foreldrenes økonomi, sier Christiansen. 

Organisasjoner og lag kan søke om støtte på inntil 30 000 kroner til utstyr, medlemskontingent, og utgifter i forbindelse med turer og reiser for disse barna. 

Totalt er det satt av en million kroner til denne satsingen i høst.

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips