- Hvorfor er det så vanskelig å si fra?

Trakassering og mobbing på arbeidsplassen er et spørsmål om sikkerhet for liv og helse. Når skal man si ifra? Hvordan skal man varsle? Og hvorfor er det så vanskelig? VAF inviterer til kurs om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. 


- Trakassering på arbeidsplassen har alltid vært der. Og ikke bare av seksuell art, men også mobbing og utfrysing. Nå er disse problemene løftet opp, både som følge av #metoo-kampanjen, men også nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven, sier Anne Tone Salte Andersen. 

- Mange er  redde for gjengjeldelse og konsekvensene av å varsle. Men trakassering må håndteres på samme måte som alle andre HMS-risikoer på en arbeidsplass. Også dette gjelder liv og helse, sier helse- og arbeidsmiljørådgiver Anne Tone Salte Andersen. 

Som helse- og arbeidsmiljørådgiver i AktiMed (tidligere International SOS) har i flere tiår jobbet med helsefremmende og forebyggende arbeid. 

10. april vil hun gå nærmere inn på både arbeidstaker- og arbeidsgivers plikter i møte med trakassering og varslingssaker på arbeidsplassen under frukostseminaret Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Som følge av de mange sakene som har dukket opp i kjølvannet av #metoo, er dette et veldig viktig tema å sette søkelys på, også her lokalt, mener Merete Vårvik Matre, daglig leder i VAF som er kursarrangør. 

- Trakassering og mobbing er et viktig, men vanskelig tema som er utfordrende å snakke om, og ikke minst å varsle om. Vi vil derfor bidra til at flere blir bevisst på hvilke rettigheter og muligheter de har for å varsle, når man bør varsle og hvorfor det er viktig å si ifra. Seminaret vil også sette fokus på hvilke plikter arbeidsgivere har overfor sine ansatte, spesielt med tanke på de nye varslingsreglene som ble innført i fjor, sier Matre. 

Til tross for et større fokus på trakassering og utilbørlig oppførsel på arbeidsplassen er det fremdeles vanskelig for mange å ta steget å varsle. 

Frokostseminar: Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

  • Tid: 10. april, kl. 08.30 - 10.00
  • Sted: Ølen vgs
  • Kursholder: AktiMed v/Anne Tone Salte Andersen
  • Meld deg på her!

- De fleste er redde for gjengjeldelse og tenker på følgene for dem selv og for organisasjonen. Konsekvensene av varsling kan gjøre det vanskelig å si ifra. Men trakassering, mobbing, og utfrysing må sees på og forebygges på lik linje med andre HMS-risikoer på arbeidsplassen. Det er snakk om sikkerhet for folks liv og helse, sier Andersen. 

1.juli 2017 ble det iverksatt nye regler for varsling. Lovendringen gir varslere styrket vern, retten til å varsle er blitt synligere, samtidig som et større antall bedrifter er blitt pliktet til å etablere varslingsrutiner. 

- Alle arbeidsplasser med mer en fem ansatte skal ha varslingsprosedyrer, som en forsterkning av HMS-avvikssystemet. Dersom det blir varslet om trakassering må det være dokumentert at det er forsøkt å gjøre noe med saken. Dette kommer arbeidstilsynet til å følge tett opp i norske bedrifter, sier Andersen.

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips