Kom styrket ut av 2017 

2017-regnskapet til Omega viser lønnsom vekst for konsernet. Langsiktig satsing og ny teknologi har gitt resultater både mot oljesektoren, bygg- og anleggsbransjen. 

Omega snudde den negative trenden i løpet av 2017, og konsernet rigger seg for økende aktivitet i årene som kommer med både mer rekruttering og nytt bygg ved hovedkontoret i Ølensvåg.  Oppe fra venstre: Karina Hovden Stava, Nils Arne Ramsvik, Eilif Gustavsen, Trygve Haaland, Knut Lunde, Erling Bjarte Rullestad og Ståle Håheim. Nede fra venstre; Johannes Eide, Heidi Lien, Aslaug Østrem Nesheim, Leon Dyngeland, Jorunn Wathne Løhaugen, Anders Lunde, Pablo Tveita og Rune Halbrend. 


Omsetningen i konsernet for 2017 endte som i 2016 på 1,2 milliarder kroner. Men en negativ trend ble snudd til det positive i løpet av fjoråret; omsetning på slutten av året viser betydelig vekst sammenlignet med omsetningen på begynnelsen på året. 

Konsernresultatet endte på 51,3 millioner før skatt i 2017, en betydelig bedring sammenlignet med resultatet i 2016 som endte på 13,4 millioner før skatt. Ved utgangen av mars 2018 sysselsetter Omega-konsernet ca. 1000 medarbeidere. 

For å dekke den økende etterspørselen i 2018 ser vi for oss å rekruttere rundt 100 nye medarbeidere innenfor prosjektdisiplinene

- 2017-regnskapet viser at Omega har kommet styrket gjennom en periode med kostnadskutt i industrien, og at vi er i vekstmodus igjen. Satsingen vår mot ferdigstillelse offshore, subsea, bygg og anlegg bidrog sterkt til resultatet i 2017. På samme tid opplevde vi også en økende mengde forespørsler innenfor våre tradisjonelle produkt og tjenesteområder, sier daglig leder Petter Aalvik. 

- Kontrakten for ferdigstillelse offshore som ble inngått med Culzean-prosjektet i UK i fjor føyer seg inn i rekken av oppdrag. Den forrige var Edvard Grieg, der Omega virkelig får vist hva vi kan bidra med. Inn i 2018 har vi flere slike prosjekter på gang: Programvare og konsulenttjenester som er verdensledende innenfor prosjektgjennomføring, sørger for arbeidsflyt, effektiv fremdrift og detaljert kontroll på komplekse prosesser i en kritisk fase av prosjektet, sier Aalvik. 

- Samarbeidet mellom system og konsulentsiden i Omega vil fremdeles være en nøkkel til suksess i årene som kommer, mener leder for konsulentvirksomheten i Omega, Anders Lunde.

Flere konsulenter på oppdrag 

Den norske delen av Omegas konsulentvirksomhet har vokst fra 296 konsulenter ved utgangen av 2016, til 425 Omega-konsulenter på oppdrag i dag. 

- Vi har forbedret våre arbeidsprosesser internt og ser nå resultater av arbeidet. I tillegg har olje- og gassmarkedet vært med oss i 2017, og vi merker at forespørslene etter tjenestene våre har økt vesentlig, forteller konsulentleder i Norge, Anders Lunde. 

Samtidig har konsulentvirksomheten fått fotfeste i sektorer utenfor olje og gass. Flere kunder har oppdaget kompetansen Omega kan tilby, påpeker Lunde. 

- Vi har dyktige folk med solid kompetanse og lang erfaring fra olje- og gassindustrien. Denne ekspertisen er verdifull også i andre næringer, og konsulentene våre har bidratt til at vi har fått flere oppdrag innen bygg, anlegg, industri og kraftbransjen, sier han. I tillegg til å ha en markedsledende posisjon innenfor olje og gass har vi fått et solid fotfeste i statlige bygg- og infrastrukturprosjekter, samt landbasert industri. 

Digitalisering og effektivisering satte fart på Pims 

Omegas prosjektstyringssystem Pims har posisjonert seg i byggebransjen. Nå er målet å etablere en bransjestandard, sier leder for Omega PS, Svein Tore Haraladseid. 

Innstramminger i oljebransjen hadde positiv effekt for Omegas programvarevirksomhet, som i 25 år har levert prosjektstyringsverktøyet Pims til olje- og gasskunder, mener leder for programvarevirksomheten Pims i Norge, Svein Tore Haraldseid.

- Etter oljeprisfallet opplevde vi at mange både eksisterende og nye olje- og gasskunder ønsket mer av Pims for å effektivisere driften. Selskapene måtte stramme inn på økonomien og redusere ressursene, og fikk dermed behov for systemer som kunne bidra til enda mer effektiv prosjektstyring. Da kom de til oss, forteller Haraldseid. 

Han er fornøyd med at selskapet har kommet ut med et godt resultat i 2017 samtidig som det ble gjort betydelige investeringer i Pims 365, et skybasert prosjektstyringsverktøy spesielt utviklet for byggebransjen. 

- Pims har sakte, men sikkert posisjonert seg i byggebransjen, hvor vi ønsker å etablere en bransjestandard. Sammen med kunder som Statsbygg, Sykehusbygg og Bane NOR kan vi få det til. Med disse på laget vil vi også få opp volumet av brukere, og dette kommer til å bli vårt store satsingsområde i 2018, sier Haraldseid.

- Vi tilbyr også generell IT kompetanse til kunder på en rekke teknologiområder utenom Pims, for å bidra til effektivisering gjennom digitalisering på en bred front. Denne satsingen har gitt god vekst siste året. I sum gir økt aktivitetsnivå behov for mer ressurser. Og vi har som mål å øke med minst 20 dyktige programvareutviklere og IT konsulenter i 2018, sier Haraldseid.  

Rigger seg for vekst 

Omega ser lyst på årene som kommer og trapper opp for ytterligere aktivitet både innen oljerelaterte bransjer og nye markeder.

 - Vi har et godt renomme, og opplever at både konsulenter og kunder kommer tilbake til oss. Vi har jobbet godt med kundene våre også når nedturen var på sitt bratteste. Nå som markedet er i bedring ser vi at dette har lønnet seg, sier Lunde, som ser frem til nye aktivitetstopper innen oljerelaterte prosjekter i årene som kommer. 

For å dekke den økende etterspørselen i 2018 ser vi for oss å rekruttere rundt 100 nye medarbeidere innenfor prosjektdisiplinene. 

Vi har faglig toppkompetanse innen innen olje og gass disipliner, samtidig som vi har systemene som støtter dette. Det er det ingen av våre andre konkurrenter som har, og noe vi skal dyrke videre,
Vi har faglig toppkompetanse innen innen olje og gass disipliner, samtidig som vi har systemene som støtter dette. Det er det ingen av våre andre konkurrenter som har, og noe vi skal dyrke videre,

- Det er en rekke store prosjekter på vei til Norge som for eksempel Martin Linge og Johan Sverdrup. Den økte aktiviteten vil få ringvirkninger og kunne gi oss mange oppdrag. Samtidig trapper vi opp prosjekter innen bygg, anlegg og kraftindustrien, hvor vi ser mange muligheter. For å dekke den økende etterspørselen i 2018 ser vi for oss å rekruttere rundt 100 nye medarbeidere innenfor prosjektdisipliner, sier Lunde. 

Samarbeidet mellom system og konsulentsiden i Omega vil fremdeles være en nøkkel til suksess i årene som kommer. 

- Vi har dradd veksler både på nettverk, kompetanse og erfaring, og ser at det har gitt oss et viktig fortrinn. Vi har faglig toppkompetanse innen innen olje og gass disipliner, samtidig som vi har systemene som støtter dette. Det er det ingen av våre andre konkurrenter som har, og noe vi skal dyrke videre, sier Lunde.

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips