Omega i vinden på Kvitfjell 

I november startet Risa byggingen av Nord-Norges største vindpark på Kvitfjell i Tromsø. Med seg på jobben har entreprenøren konsulenter fra Omega. 


- Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i november 2019, og prosjekter med slik varighet er luksus i dagens marked, sier avdelingsleder Johannes Eide i Omega. 

Risa ble i oktober tildelt totalentreprisen for Kvitfjell Vindpark. Arbeidet startet i november 2017 og skal ferdigstilles i november 2019. Foto: Risa

Utbyggingen er del av prosjektet «Norlicht», en vindpark på nabofjellene Kvitfjell og Raudfjell. Ved ferdigstillelse vil vindparken kunne gi strøm til ca. 50 000 husstander. Prosjektet er en av de største enkeltkontraktene i Risas historie. Totalentreprisen har en verdi på ca. 450 millioner kroner. 

 I januar var fire Omega-konsulenter på oppdrag for Risa på Kvitfjell

- Konsulentene våre bidrar med kompetanse innen elektro, plan, dokumentkontroll og HMS. Vi vet enda ikke hvor stort omfanget på denne jobben vil bli, men vi håper og tror at vi vil bidra med enda flere konsulenter på prosjektet i tiden som kommer, sier Eide. 

Omega har samarbeidet med Risa om leveranser av konsulenttjenester siden 2016, og Kvitfjell-prosjektet er det største Risa-prosjektet hvor Omega har levert tjenester. Å levere konsulenter til bygging av vindparkprosjekter har heller ikke vært dagligdags for Omega. 

- Det har vært mindre enkeltleveranser til prosjekter innen vindkraft, men aldri av samme omfang som oppdraget på Kvitfjell. Dette er et av de områdene vi ser at det kan være muligheter for å levere enda mer av Omegas kompetanse. Fra å tradisjonelt levere til hovedsakelig kunder innen olje og gass, har vi de siste årene også fått et fotfeste innen flere andre bransjer. Blant annet er vindkraft en av de områdene hvor vi ser det vil være et potensiale i årene som kommer, sier Eide. 

Det er det tyske selskapet Prime Capital AS som er oppdragsgiver, og Risa ble i oktober 2017 tildelt totalentreprisen av prosjektet som omfatter prosjektering og bygging av infrastruktur for vindparken, to trafostasjoner, bryterstasjon, service- og lagerbygg, 67 turbinfundamenter, 33/132kV internt kabelanlegg, oppgradering av seks kilometer adkomstvei fra Sørfjorden og kai i Nordfjordbotn for ilandføring av turbinkomponenter. 

 Kilder: sysla.no, risa.no, Omega 

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips