Verdiskapende digitalisering

«Alle» bedrifter digitaliserer, men for mange er det vanskelig å vite hvor man skal begynne. – De fleste trenger ikke bare kompetanse på digitalisering, men også noen som kan knytte det til forretningsmessige forbedringer og verdiskapning.


- Bedrifter har behov for noen som kan ufarliggjøre digitaliseringen, sier Kine Årdal, en av de nye konsulentene i Omegas IT-satsing. Foto: privat.

Det mener Kine Johanne Årdal, en av de ferskeste konsulentene i Omega. Hun startet i oppdrag for Omega hos Aker BP i oktober, og arbeider med oljeselskapets digitaliseringssatsing. Årdal har tidligere jobbet for selskap som Chevron, Spring Energy og Tullow, og er petroleumsgeologen som har tatt stegene videre til dataanalyse, visualisering og digitalisering.

- Aker BP er veldig framoverlente og har en klar visjon om hvordan de skal digitalisere driften de neste fem årene. Den digitale satsingen blir utarbeidet i tett sammenheng med forbedringsstrategier og verdiskapning, noe som er en viktig kombinasjon. Digitalisering i næringslivet handler ikke bare om teknologiske løsninger, det er også svært viktig å forstå helhetsbildet av virksomheten, forbedre og gi rom utvikling av digital kompetanse, sier Årdal.

Tikker inn mange forespørsler

Og det er denne ekspertisen som er en av de viktigste satsingsområdene i Omegas nye kompetansesenter for IT, som ble lansert i september. Omega skal gjennom den nye satsingen levere tjenester innen blant annet skyteknologi, IT-prosjektledelse og -rådgivning, programmering og Business Intelligence og Analytics.

Omegas IT-satsing har allerede fått fotfeste hos selskaper innen et bredt spekter bransjer.

- Vi har fått god respons på det nye tilbudet vårt og det har tikket inn mange forespørsler. Det er mange selskaper som nå satser på skybaserte tjenester, digitalisering og nye, sikre IT-strategier. Dette er områder som de fleste trenger spisskompetanse for å gjennomføre, noe vi i Omega kan tilby gjennom den nye IT-satsingen vår, sier avdelingsleder Jan Christian Brataas i Omega.

I løpet av de siste månedene har Omegas IT-konsulenter fått oppdrag hos en rekke bedrifter.

Må ufarliggjøres

Å kombinere digitalisering med domenekunnskap og forretningsforståelse blir viktig, særlig for etablerte bedrifter som skal endres og rigges for å ta i bruk morgendagens teknologi, mener Årdal.

- Bedrifter har behov for noen som kan ufarliggjøre digitaliseringen, se på forretningsmodellen ut ifra nye teknologier og finne konkrete områder de kan starte å forbedre. Det er et stort behov for dette i markedet i dag, og jeg tror etterspørselen etter den kompetansen vil øke på i tiden som kommer, mener Årdal.

Som konsulent hos Aker BP jobber hun blant annet med utviklingen av «fremtidens felt», som skal være ubemannet, fjernstyrt og uten utslipp. Arbeidet frem mot visjonen omfatter fire digitale fokusområder som inkluderer avansert analyse, robotteknologi og automasjon, digital kompetanse og nye samhandlingsformer, forteller Årdal.

- Teknologien går fort, og det skjer radikale endringer. Bedriftene har store datamengder som skal behandles, samtidig med integrering av ulike systemer, og stegene underveis må ha rom for læring og tilpasning. Vi jobber med et femårs perspektiv for digitaliseringsprosessen. Da er det også viktig at vi til en hver tid tenker verdiskapning i hvert eneste lite teknologiske steg vi tar mot den store digitale ambisjonen.

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips