Medvind24 Næringshage

Medvind24 Næringshage legger til rette for nyskaping og vekst i eksisterende næringsliv, gjennom rådgiving, prosjektledelse, kompetanseheving og nettverksbygging. 

Vi tilbyr veiledning til de som ønsker å starte egen bedrift, og rådgivning til bedrifter som ønsker videre utvikling. Næringshagen leier ut kontroplasser i moderne lokaler, hvor 26 bedrifter i dag er samlokaliserte. 

Medvind24 Næringshage driver også sin egen nettportal - medvind24.no - med nyheter og reportasjer fra næringslivet i distriktet.

Du finner oss i Medvind-bygget i Ølensvåg.

Medvind24 Næringshage
Medvind-bygget,
5582 Ølensvåg
post@medvind24.no

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips